۵ نمونه کاربرد نورومارکتینگ برای فروش محصولات

بطور خلاصه نورومارکتینگ بکار بردن علم عصب شناسی در بازاریابی است. در این مقاله 5 نمونه نورومارکتینگ که بازاریابان می توانند برای فروش محصولات خود استفاده کنند را بررسی کرده ایم.