انواع سئو

در این مقاله چهار نوع اصلی سئو یا بهینه سازی موتورهای جستجو بررسی و مثال هایی برای هر کدام ارائه شده است. در ادامه دلیل نامگذاری انواع کلاه های سئو نیز تشریح شده است.

سئو در سال ۲۰۱۹

احتمالا برنامه بازاریابی شرکت خود برای سال جاری برنامه ریزی کرده اید و اکنون در حال اجرای آن هستید. بهر حال به زودی باید توجه خود را به سال آینده معطوف کنید.