سئو مگ
آموزش رایگان و حرفه ای سئو و بهینه سازی سایت

آپدیت برت BERT گوگل چیست؟

گوگل مهمترین آپدیت خود در پنج سال اخیر را اعلام کرد. آپدیت برت 10 درصد جستجوها را تحت تاثیر قرار می دهد. آپدیت برت BERT گوگل چیست و چگونه می تواند سئو را تحت تأثیر قرار دهد؟