آپدیت برت BERT گوگل چیست؟

گوگل مهمترین آپدیت خود در پنج سال اخیر را اعلام کرد. آپدیت برت 10 درصد جستجوها را تحت تاثیر قرار می دهد. آپدیت برت BERT گوگل چیست و چگونه می تواند سئو را تحت تأثیر قرار دهد؟

ریچ اسنیپت (rich snippet) چیست؟

ریچ اسنیپت ها نوعی نتایج جستجو هستند که بیشتر خود نمایی می‌کنند، یعنی در این نتایج گوگل اطلاعات بیشتری در مورد نتیجه نشان می‌دهد، نه فقط شکل مرسوم شامل عنوان، URL و توضیحات متا.